Pracownicy

Rozwój Pracownika

Wszystkie działania rozwojowe, które oferujemy Pracownikom, wynikają z wnikliwej diagnozy. Przygotowując programy rozwojowe bierzemy pod uwagę wyniki jakie Pracownik uzyskuje w ocenie  360 stopni,  w regularnych ocenach osiągnięć i wyników - Oceń i Doceń oraz wnioski płynące

z indywidualnych spotkań z przełożonymi. Na tej podstawie dobieramy działania rozwojowe dopasowane do  potrzeb Pracownika. Oferujemy metody i narzędzia rozwojowe szyte na miarę.


Działania rozwojowe prowadzone przez Providenta, to nie tylko szkolenia i warsztaty, lecz również:

 

 • Praca coachingowa
 • Mentoring
 • Shadowing
 • Praca 1:1 w terenie


Szkolenia i rozwój Pracowników Providenta obejmują różne formy:
 

Akademia Biznesmena


To projekt rozwojowy przeznaczony dla wyższej każdy menadżerskiej, należący do grupy strategicznych projektów Providenta.

Główne obszary, jakie wzmacniamy dzięki Akademii Biznesmena to:

 

 • Finanse i strategia
 • Zarządzanie ludźmi
 • Relacje z klientem

Uczestnicy Akademii co miesiąc biorą udział w kolejnych modułach tematycznych. Warsztaty prowadzone są w niezwykle interaktywnej formie – menadżerowie uczą się i rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w grach strategicznych, symulacjach, nagraniach filmów itd. Całość prowadzona jest przez naszych ekspertów wewnętrznych oraz konsultantów zewnętrznych i firmy szkoleniowe.


Akademia Menedżera


Akademia Menedżera  to projekt rozwojowy dedykowany dla Kierowników Rejonów ds. Operacyjnych. Jego celem jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu budowania wartości biznesu, finansów, profesjonalnego zarządzania ludźmi w biznesie oraz kreowania kultury zorientowanej na długotrwałe relacje z klientem.

 

 

Założeniem programu jest dostarczenie kompetencji w zakresie TRIADY MENEDŻERA:

 

 • Menedżer – LIDER przywódca.
 • Menedżer – zespół LIDERA.
 • Menedżer – asortyment LIDERA.

Metodologia programu to nowatorskie rozwiązania, w których podczas modułów szkoleniowych zastosowane są efektywne metody pracy wzmacniające kompetencje menedżerskie. Tematyka poruszana podczas szkoleń i warsztatów jest wpisana w strategię firmy oraz w najnowsze zagadnienia zaczerpnięte z rynku, i obejmuje następujące 4 moduły:

 

 • Lider – przywódca
 • Lider - w drodze do efektywności zespołu
 • Narzędzia strategiczne Lidera w planowaniu
 • Przywództwo Lidera w zmianie organizacyjnej

Finalnie każdy z uczestników projektu ma szansę zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania miana Kierownika Rejonu ds. Operacyjnych XXI wieku. Wystarczy aktywnie realizować założenia dwuletniego programu AKADEMIA MENEDŻERA.


Aspire


ASPIRE to dwuletni, międzynarodowy program rozwojowy realizowany w ramach grupy International Personal Finance. Jest adresowany do sukcesorów, którzy mają w perspektywie objęcie najwyższych stanowisk w IPF.

 

W ramach programu uczestnicy budują swoje umiejętności poprzez indywidualne i grupowe programy, projekty lokalne i globalne oraz szkolenia i warsztaty.

 

Rozwój uczestników skupia się w szczególności na następujących aspektach:

 

 • rozwój umiejętności liderskich,
 • rozwój funkcjonalny/techniczny w kierunku zadań stanowiska, do którego aspirują,
 • rozwój osobisty w zakresie nabywania nowych umiejętności i zachowań oraz radzenia sobie z nawykami blokującymi skuteczność zawodową

Program ASPIRE jest odpowiedzią na stałe potrzeby rozwojowe naszej firmy. W ramach programu zostaje powołana grupa talentów, która wesprze dalszy rozwój naszej organizacji.

 

ASPIRE obejmuje także program rozwoju menedżerskiego w Departamencie Ryzyka Kredytowego grupy IPF, w którym uczestniczą najlepsi absolwenci także z Polski.


Szkoła Sprzedaży


SZKOŁA SPRZEDAŻY to systemowe rozwiązanie szkoleniowe i rozwojowe, które dla naszych Doradców Klienta i pracowników:

 

 • ujednolica i upraszcza proces sprzedaży produktów
 • zawiera proste i skuteczne metody rozwojowe zgodne z kulturą coachingową
 • wykorzystuje technologie – materiały, skrypty, filmy i e-learning online
 • łączy w sobie nowoczesne techniki sprzedaży z obszarami rozwoju kompetencji.

SZKOŁA SPRZEDAŻY tworzy kulturę sprzedaży poprzez:

 

 1. System wdrożenia pracowników, skupiony na rozwoju umiejętności sprzedażowych;
 2. Szkolenia produktowe;
 3. Gry strategiczne i sprzedażowe;
 4. Warsztaty rozwojowe, skrojone na miarę potrzeb uczestników;
 5. Narzędzia wspierające rozwój umiejętności sprzedażowych („ściągi”, ankiety dla Klientów, standardy rozmów sprzedażowych, itp.);
 6. Artykuły w czasopismach wewnętrznych;
 7. Swoją stronę w intranecie, która zawiera m.in. ciekawe artykuły i anegdoty sprzedażowe; Fitness sprzedażowy – ćwiczenia do samodzielnego wykonywania; Quizy sprzedażowe.

Coaching


Jesteśmy nowoczesną firmą, która w ramach swojej kultury organizacyjnej dąży do wspierania rozwoju Pracowników. Aby pomóc im w rozwijaniu kompetencji i nowych umiejętności wprowadzamy w naszą rzeczywistość elementy kultury coachingowej.

 

Co to oznacza?

 

Promowanie kultury zarządzania z elementami coachingu, poprzez:

 

 • Zorientowanie na rozwój
 • Otwartą komunikację – w atmosferze zaufania.
 • Koncentrację na efektywnym zarządzaniu.
 • Partycypację odpowiedzialności.
 • Nastawienie na rozwiązania.
 • Tworzenie środowiska do kreatywnego budowania rzeczywistości biznesowej.
 • Wydobywanie potencjału z zarządzanych zespołów.

Dzięki wprowadzeniu zarządzania z elementami coachingu pracownicy:

 

 • ustalają konkretniejsze cele
 • optymalizują swoje działania
 • podejmują trafniejsze decyzje
 • pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności

 

Szkolenia rozwojowe w Biurze Głównym


Dla naszych Pracowników prowadzimy szeroki wachlarz szkoleń rozwojowych, dzięki którym wspieramy ich w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Plany szkoleń przygotowywane są dwa razy w roku po analizie potrzeb rozwojowych zdefiniowanych w procesie Oceń i Doceń.

Są to szkolenia z:

 

 • Umiejętności miękkich (np. komunikacja, asertywność, zarządzanie zmianą, przywództwo sytuacyjne, selekcja ukierunkowana)
 • Kompetencji twardych (np. planowanie i analiza biznesowa, zarządzanie projektami metodyką PRINCE2, obsługa pakietu MsOffice)

 

Każdorazowo dążymy do elastycznego dopasowania naszych szkoleń do grupy uczestników tak, abyśmy mogli zapewnić im pełną efektywność i satysfakcję związaną z procesem rozwoju.

Szkolenia specjalistyczne nasi Pracownicy odbywają w firmach i organizacjach zewnętrznych, co pozwala im na zdobywanie aktualnych na rynku umiejętności.

 

Liga Sukcesorów


Każda firma nastawiona na realizacje długoterminowych celów strategicznych stawia sobie kluczowe pytanie: czy jesteśmy przygotowani, by zapewnić ciągłość biznesu w sytuacji odejścia osób na kluczowych stanowiskach?
Odpowiedzią na to pytanie jest zabezpieczenie stanowisk krytycznych w firmie, poprzez proces rozwoju Sukcesorów. Doskonale to wiemy i dlatego w naszej organizacji powstała Liga Sukcesorów.
Liga Sukcesorów to elitarna grupa Pracowników, przed którymi stoi wiele wyzwań, a przede wszystkim dodatkowe możliwości rozwoju. I właśnie dlatego Departament Szkoleń i Rozwoju wspiera Sukcesorów w tworzeniu indywidualnych planów rozwojowych. Są one zintegrowane ze strategią firmy i potrzebami rozwojowymi . Sukcesorzy uzyskują wsparcie w postaci szkoleń, coachingu, nauki języków obcych bądź innych działań, rozwojowych.

 


Badanie Informacja Zwrotna 360°


W Providencie różne grupy pracownicze uczestniczą cyklicznie w Badaniu Informacja Zwrotna 360°. Jest to kwestionariusz oceny pracownika, który wypełniają: przełożony, podwładni oraz współpracownicy z firmy i spoza niej. Badany uzupełnia kwestionariusz samooceny. Informacja zwrotna od wszystkich grup relacyjnych jest podstawą do zbudowania raportu na temat silnych stron Pracownika oraz jego obszarów do rozwoju. Umożliwia Pracownikowi stworzenie swojego indywidualnego planu rozwoju zawodowego i osobistego oraz przyczynia się do zwiększenia jego efektywności w pracy.

 

Oceń i Doceń


Wszyscy Pracownicy Providenta przechodzą regularnie proces oceny okresowej – Oceń i Doceń. Podsumowują z przełożonym na podstawie ustalonych kryteriów, co i w jaki sposób udało im się osiągnąć w poprzednim okresie oraz planują cele biznesowe i rozwojowe, które będą realizować w kolejnym roku. Dane pozyskane w procesie oceny okresowej są wykorzystywane m.in. w planowaniu szkoleń wewnętrznych, rekrutacji wewnętrznej, programach rozwojowych dla Pracowników. Ocena roczna jest uwzględniana w procesie rocznego przeglądu wynagrodzeń.