Pracownicy

Proces rekrutacyjny

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Providencie

Projekty rekrutacyjne rozpoczynamy od publikacji ogłoszeń wewnątrz naszej firmy, a także na stronie Kariera  i portalach rekrutacyjnych.

 
1. Weryfikacja nadesłanych aplikacji.
 
Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez Kierownika działu, do którego aktualnie poszukujemy Pracownika. Proces wspierany jest przez Departament Personalny.
 
Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań i kwalifikacji kandydata.
 
2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 
Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne prowadzone w oparciu o technikę wywiadu kompetencyjnego (selekcji ukierunkowanej). W rozmowie rekrutacyjnej koncentrujemy się przede wszystkim na zachowaniach, które są powiązane z kompetencjami kluczowymi dla organizacji. Celem takiej rozmowy jest więc przede wszystkim zweryfikowanie, czy kandydat, biorąc pod uwagę jego doświadczenia i zachowania, jak również jego motywację, będzie efektywny na oferowanym mu w naszej firmie stanowisku. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej weryfikowany jest również poziom wiedzy technicznej kandydata, jego umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje.
 
 • W zależności od profilu stanowiska i jego miejsca w strukturze naszej firmy proces rekrutacji będzie składał się z dwóch lub trzech etapów.
 • Zapewniamy, że przebieg i treść rozmowy rekrutacyjnej pozostaną tylko do wiadomości osób prowadzących rozmowę.
 • Dbamy również o to, aby każdy kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymał informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji.
 • Rozmowa to dla nas najważniejsze narzędzie rekrutacyjne, dzięki któremu chcemy lepiej poznać umiejętności, kompetencje i predyspozycje kandydatów.
 • Chętnie odpowiadamy na pytania kandydatów, dlatego rozmowa rekrutacyjna to także okazja dla kandydata do lepszego zapoznania się z profilem stanowiska, pogłębienia swojej wiedzy na temat naszej firmy, jej wartości i ludzi, którzy ją tworzą.
 • Podczas selekcji możemy zastosować także inne metody weryfikacji kompetencji i wiedzy, o których informujemy przed spotkaniem (m.in. testy wiedzy, zadania praktyczne oraz testy psychometryczne).
 
3. Złożenie oferty.
 
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. Oferta składana jest telefonicznie, na życzenie kandydata może zostać przekazana w formie papierowej. Kandydatowi, który przyjmie ofertę firmy pozostaje jedynie dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.
 
Oko w oko z rekruterem, czyli jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.
Poradnik przygotowany  przez naszych specjalistów z zespołu rekrutacji:
 
 • Zapisz imię i nazwisko osoby rekrutującej oraz numer telefonu
 • Zbierz informacje na temat firmy (branża, pozycja firmy na rynku, konkurencja)
 • Przeczytaj dokładanie ogłoszenie, zastanów się dlaczego aplikowałeś na wybrane stanowisko
 • Przygotuj sobie konkretne przykłady na poparcie Twoich umiejętności i cech  
 • Zastanów się czego chcesz się nauczyć w naszej firmie oraz na stanowisku na które aplikujesz, co chcesz osiągnąć w przyszłości
 • Przygotuj sobie pytania, które chciałbyś/abyś zadać w czasie spotkania.
 • Tuż przed rozmową zrelaksuj się w miarę możliwości.