Pracownicy

Forum Pracownika

Forum Pracownika  to platforma komunikacji pomiędzy zarządem a pracownikami

 

Dzięki Forum aktywnie uczestniczymy w życiu naszej organizacji, wpływamy na zmiany, dzielimy się opiniami, pomysłami, rozmawiamy z zarządem i dyrektorami. Spotykamy się systematycznie zarówno w terenie jak i w biurze głównym. Z inicjatywy Forum zainicjowanych zostało wiele zmian i wdrożone zostały konkretne rozwiązania.

Forumowiczem może zostać pracownik, który weźmie udział w wyborach i uzyska odpowiednią liczbę głosów. Wybory do Forum Pracownika odbywają się co dwa lata w każdym oddziale naszej Firmy.

Forumowicz aktywnie działa w swoim oddziale, jest reprezentantem wszystkich pracowników oddziału. Bycie Forumowiczem, to również inwestowanie w siebie, poprzez zdobywanie nowych umiejętności komunikacyjnych, budowanie relacji z innymi, oraz rozwój umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej.