Polityka Prywatności

 

Wstęp
Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - „Ustawie"). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych.
 
Informacje uzyskiwane o użytkowniku 
Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej, niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. 
 
Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim 
Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom, spółkom w ramach grupy kapitałowej, organom rejestrowym lub organizacjom badawczym. Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
 
Inne ujawniane informacje 
Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikacje użytkownika a za pomoca plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych www.aboutcookies.org. w przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. 
 
Osoby nieletnie 
Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione. 
 
Kontroler zgodności w zakresie ochrony danych osobowych 
W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami „Ustawy", prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Informacji pod adresem bok@provident.pl.