O nas

Docenili Nas

Najlepszy Pracodawca 2014

Aon Hewitt wyróżnia firmy, które dbają o zaangażowanie swoich pracowników oraz budują wizerunek pracodawcy pierwszego wyboru. W 2014 Provident zdobył tytuł Najlepszego Pracodawcy w kategorii firma XXL zatrudniająca powyżej 1000 pracowników.

Dobra Marka 2014

Zdobyliśmy wyróżnienie Dobra Marka 2014 dla najbardziej rozwojowych i najlepiej rokujących marek na polskim rynku. Program prowadzony jest pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a najlepsze marki wybierają respondenci.

VIII Ranking Odpowiedzialnych Firm

Provident został wyróżniony w VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm - jedynym całościowym zestawieniu największych spółek w Polsce pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

TOP EMPLOYER 2014

Top Employer to prestiżowy program certyfikacji procedur i polityk personalnych, któremu poddawane są najlepsze firmy w Polsce i na świecie. W 2014 po raz drugi zdobyliśmy tytuł Top Employer (znaleźliśmy się w 5 najlepszych!).

Certyfikat OHSAS 18001:2007

Jako pierwsza polska firma z sektora finansowego otrzymaliśmy certyfikat OHSAS 18001:2007 z zakresu Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zawodowym.

Inwestor w Kapitał Ludzki

W roku 2013 zdobyliśmy certyfikat programu Inwestor w Kapitał Ludzki za politykę kadrową na najwyższym poziomie.

Top Employers

Top Employers to międzynarodowy certyfikat przyznawany najlepszym pracodawcom przez Instytut Corporate Research Fundation.
Otrzymaliśmy bardzo wysokie noty we wszystkich badanych obszarach: świadczenia podstawowe i dodatkowe, szkolenia i rozwój, możliwości awansu zawodowego oraz kultura organizacyjna firmy.

 

Perły Polskiej Gospodarki

Dwukrotnie znaleźliśmy się na szczycie rankingu Perły Polskiej Gospodarki (2 miejsce w 2011 i 3 w 2012), tworzonym przez miesięcznik Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 

European Business Awards

Provident jest jedną z firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards. W uznaniu za osiągnięcia w biznesie oraz innowacyjność i prowadzone przez firmę działania prospołeczne.

Złoty Platan Uczelni Łazarskiego

Zostaliśmy uhonorowani przez Uczelnię Łazarskiego tytułem Partner Innowacyjnego Kształcenia za organizację wykładów dla studentów (w ramach programu Kultura dzielenia się wiedzą).