Dla studentów

One Level Up

Praktykanci na start!

 

Realizacja ciekawych projektów, przydzielony opiekun, opieka medyczna i dodatkowe szkolenia, tak wyglądają praktyki w naszej firmie. W obecnej 10. edycji mieliśmy blisko 1000 zgłoszeń. Najwięcej zgłoszeń, jak co roku, wpłynęło do Biura Audytu, Zgodności i Ryzyka – 150 kandydatów na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również praktyki w Zespole Raportowania i Analiz Biznesowych – około 100 aplikacji, a także w Departamencie E-commerce i Komunikacji Marketingowej oraz w Departamencie Sprawozdawczości Finansowej, które zebrały po około 70 aplikacji na jedno miejsce.

 

Nasi Praktykanci są studentami najlepszych uczelni Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i KUL-u.

 

Praktyki odbywają się w biurze głównym i w wybranych oddziałach. Są płatne i trwają dwa miesiące.

 

 

 

W 2015 roku program „One Level Up” został nagrodzony certyfikatem w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wyróżnienie poprzedzone było badaniem pod kątem zgodności standardów z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wieloetapowy proces certyfikacji swoim zakresem obejmował obszary związane z przygotowaniem merytorycznym programu, przebiegiem, komunikacją oraz promocją. Jednym z elementów ewaluacji były również opinie wyrażone przez studentów zbierane przez zewnętrznych audytorów.